Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 mar 2022

Grønlands Landsret

2 års anstaltsanbringelse for forsøg på manddrab - K 161/20

En 49-årig kvinde blev af Sermersooq Kredsret dømt til anbringelse i anstalt i 2 år for at have forsøgt at dræbe sin ægtefælle.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. november 2020.

Tiltalte blev ved Sermersooq Kredsrets dom af 7. august 2020 fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 86, jf. § 12 ved at have forsøgt at slå sin ægtefælle ihjel med knivstik. Tiltalte blev her for idømt anbringelse i anstalt i to år. For landsretten har sagen alene været behandlet som en udmålingsanke.

Efter praksis foranstaltes forsøg på manddrab med anstaltsanbringelse i mellem tre og tre og et halvt år. Landsretten finder efter en helt konkret vurdering imidlertid grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Landsretten har herved lagt betydelig vægt på oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, herunder oplysningerne om hendes langvarige sygdomsforløb og tidligere selvmordsforsøg, samt på oplysningerne om karakteren af hendes og hendes ægtefælles samlivsforhold. Det er endvidere indgået i grundlaget for landsrettens vurdering, at tiltalte ikke tidligere er foranstaltet.

I skærpende retning har landsretten lagt vægt på grovheden af den begåede kriminalitet og på, at tiltalte stak sin ægtefælle ikke mindre 8 gange på overkroppen og hovedet, og at det således synes som rent held, at hendes ægtefælle ikke var i overhængende livsfare på grund af stikkene. Landsretten har endvidere lagt vægt på, at der efter det oplyste ikke havde været nogle uoverensstemmelser parterne imellem umiddelbart inden overfaldet.

På baggrund af ovenstående findes foranstaltningen samlet at kunne fastsættes til to års anbringelse i anstalt. Oplysningerne om, at tiltalte har et forsorgsmæssigt behov kan ikke i sig selv føre til, at hun idømmes en dom til tilsyn, jf. kriminallovens § 131. Landsretten bemærker hertil, at kriminalitetens grovhed taler imod at anvende denne form for foranstaltning i nærværende sag.

Landsretten stadfæster herefter kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 161/20

Domme med forklaringer