Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

07 mar 2022

Grønlands Landsret

3 måneders anbringelse for kønsligt forhold til mindreårig - K 176/20

En 33-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i at have haft samleje mindst 3 gange med forurettede, der var 14 år på gerningstidspunktet.

Foranstaltningen blev fastsat til 3 måneders anbringelse i anstalt. Kredsretten lagde herved navnlig vægt på aldersforskellen mellem parterne. Tiltalte blev endvidere pålagt at betale en godtgørelse for tort til forurettede på 5.000 kr.

Kredsrettens dom blev anket til landsretten med påstand om formildelse.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde ved sin afgørelse til grund, at der mellem parterne havde været tale om et kærestelignende forhold. Henset til den medgåede sagsbehandlingstid på 3 år, der ikke kunne tilskrives tiltaltes forhold, fandt landsretten det rettest at idømme tiltalte en dom til samfundstjeneste, idet han efter Kriminalforsorgens vurdering var egnet hertil.

Tiltalte blev med henvisning til, at forholdet havde været af kærestelignende karakter frifundet for påstanden om tort.

Landsretten ændrede således kredsrettens dom til dom til 80 timers samfundstjeneste, der skulle udføres inden for en længste tid på 8 måneder.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. november

Sagsnummer: K 176/20

Domme med forklaringer