Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 dec 2020

Grønlands Landsret

5 måneders betinget anstaltsanbringelse i voldssag - K 152/20

En 32 årig mand var dømt for at have tildelt en anden mand 3 knytnæveslag i ansigtet og stukket den anden mand 2 gange i maveregionen med en kniv. Volden var sket den 1. juli 2017.

Knivstikkene havde medført 2 overfladiske sår på hver 5 mm i offerets maveregion, og der var ikke konstateret skader i ansigtet.

Kredsretten havde på baggrund af voldens omfang og sagsbehandlingstiden idømt den 32-årige mand 5 måneders betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 3 år.

Kredsrettens dom var anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse af foranstaltningen til 8 måneders anstaltsanbringelse.

Den 32-årige mand påstod en mildere foranstaltning, subsidiært stadfæstelse af kredsrettens dom.

Landsrettens resultat

Det var udelukkende udmålingen af foranstaltningen, der var anket til landsretten.

Landsretten var i store træk enige i den foranstaltning, som kredsretten havde fastsat, dog blev prøvetiden forkortet med 1 år, hvilket især skyldes, at der var gået næsten 1 år fra kredsrettens dom til sagen blev afgjort i landsretten.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten især lagt vægt på retspraksis for foranstaltninger i grove voldssager om uprovokeret vold, hvor der har været anvendt kniv. Henset til, at der ikke er konstateret nogen skader i offerets ansigt lægger landsretten til grund, at knytnæveslagene mod ansigtet havde været af meget mild karakter.

På grund af den lange sagsbehandlingstid, som ikke skyldtes tiltalte, var landsretten enig med kredsretten i, at foranstaltningen skulle gøres betinget.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. november 2020

Sagsnummer: K 152/20

Domme med forklaringer