Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 nov 2020

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder - K 175/20

En 34-årig mand var i Sermersooq kredsret idømt anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder for at have skaffet sig samleje med sin niece, der var ude af stand til at modsætte sig på baggrund af søvn og beruselse. Manden blev endvidere dømt for at have voldtaget niecen,

da hun vågnede ved at have tvunget niecen til at udføre oralsex på ham., da pigen vågnede. Endvidere blev ham dømt til at betale tortgodtgørelse til niecen på 100.000 kr.

Manden ankede sagen til landsretten med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse i ankesagen.

Landsrettens resultat

Ligesom kredsretten anså landsretten niecens forklaring for at troværdig. Hendes forklaring var detaljeret og vedholdende, og hun besvarede de stillede spørgsmål umiddelbart og spontant, uden at pynte på sine egne handlinger. Desuden blev hendes forklaringer støttet af andre vidneforklaringer i sagen.

Herefter anså landsretten det for bevist, at manden indledte et samleje med niecen, mens hun på grund af ræthed og beruselse befandt sig i en døslignende tilstand og derfor var ude af stand til at modsætte sig samlejet. Samlejet fortsatte efter, at niecen vågnede, men uden at hun gjorde modstand. Først da manden forsøgte at få analt samleje med hende, gjorde hun tydelig modstand. Manden og niecen var enige om, at hun havde givet udtryk for, at hun ikke ønskede at have oralsex med ham. Efter niecens forklaring anså landsretten det for bevist, at manden tvang hende til at udføre oralsex på ham, ved at han tog fat om hendes baghoved, indførte sin penis i hendes mund og førte hendes hoved frem og tilbage, mens hun forholdt sig passiv, fordi hun frygtede for at blive udsat for vold.

Efter niecens forklaring om, at hun ikke medvirkede til den gennemførte oralsex, som hun også tidligere havde oplyst, at hun ikke ønskede at medvirke til, lagde landsretten til grund, at manden havde indset, at dette skete mod hendes vilje, og at han derfor havde forsæt til voldtægt ved andet seksuelt forhold.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten især vægt på retspraksis for foranstaltninger i sager om voldtægt, herunder at manden blev dømt for både tilsnigelse til samleje og voldtægt ved andet kønsligt forhold.

I skærpende retning blev der lagt vægt på den tætte familierelation. Landsretten tog hensyn til, at der gik mere end 2 år fra forholdet blev begået og indtil den endelige afgørelse af sagen. Uanset den lange sagsbehandlingstid fandt landsretten ikke grundlag for at idømme en mildere sanktion på grund af sagens grovhed.

Landsretten var enig i kredsrettens fastsættelse af tortgodtgørelsen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. november 2020

Sagsnummer: K 175/20

Domme med forklaringer