Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 feb 2022

Grønlands Landsret

Besiddelse af 98 gram hash, vold og røveri begået i prøvetiden - K 182/20

En 25-årig kvinde blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i besiddelse af i alt 98,50 gram hash og i vold ved kast med flaske samt røveri, under hvilket tiltalte havde stjålet 100.000 kr. Tiltalte erkendte sig skyldig i besiddelse af den fundne mængde hash men nægtede sig i øvrigt skyldig.

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. november 2020.

Tiltalte blev ved Sermersooq Kredsrets dom af 18. februar 2020 fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens §§ 88 og 112, stk. 1, nr. 1, lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 samt færdselslovens § 31, stk. 2, fordelt på 6 forhold. Der skete frifindelse i et enkelt forhold (sagens forhold 5). Sagen har for landsretten alene været behandlet som en udmålingsanke.

Forholdene 1, 3, 4, 6 og 7 er alle begået i prøvetiden for den betingede dom af 12. februar 2019, mens forhold 2 er begået forud herfor.

Ved foranstaltningens fastsættelse har landsretten lagt betydelig vægt på karakteren af navnlig forhold 3, herunder at der tale om røveri mod en mindre forretning begået af flere i forening, og at tiltalte og hendes kæreste tidligere samme aften havde henvendt sig til forretningen for at få nogle penge.

Landsretten har endvidere lagt vægt på, at tiltalte tidligere i massivt omfang er dømt for både vold og overtrædelse af narkotikalovgivningen, og at der i nærværende sag er tre tilfælde af besiddelse af hash med henblik på videresalg til samtidigt påkendelse.

I formildende retning har landsretten lagt vægt på sagsbehandlingstiden i navnlig sagens forhold 2.

På baggrund af ovenstående finder landsretten, at foranstaltningen bør fastsættes til 10 måneders anbringelse i anstalt og ændrer kredsrettens dom i overensstemmelse hermed. Foranstaltningen er ligesom ved kredsrettens dom fastsat som en samlet foranstaltning med Sermersooq Kredsrets dom af 12. februar 2019, jf. kriminallovens § 130, stk. 1 samt til dels § 124.

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 182/20

Domme med forklaringer