Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 nov 2020

Grønlands Landsret

Besiddelse af 98 gram hash, vold og røveri begået i prøvetiden - K 182/20

En 25-årig kvinde blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i besiddelse af i alt 98,50 gram hash og i vold ved kast med flaske samt røveri, under hvilket tiltalte havde stjålet 100.000 kr. Tiltalte erkendte sig skyldig i besiddelse af den fundne mængde hash men nægtede sig i øvrigt skyldig.

Kredsretten fandt tiltalte skyldig i samtlige rejste tiltaler dog således, at det alene fandtes bevist, at der under røveriet var stjålet 11.000 kr.

Forholdene var begået i prøvetiden for en betinget dom for vold og trusler samt besiddelse af euforiserende stoffer. Som en fælles foranstaltning blev tiltalte i kredsretten idømt en anbringelse i anstalt i 1 år og 5 måneder ligesom den fundne hash blev konfiskeret sammen med nogle hashremedier.

Dommen blev anket til landsretten med påstand om formildelse.

Landsrettens resultat

Sagen blev for landsretten behandlet som en udmålingsanke. Henset til den medgåede sagsbehandlingstid, som ikke kunne tilskrives tiltalte, fandt landsretten det rettest at idømme en samlet foranstaltning på i alt 10 måneder anbringelse i anstalt og ændrede i overensstemmelse hermed kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. november 2020.

Sagsnummer: K 182/20

Domme med forklaringer