Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

07 mar 2022

Grønlands Landsret

Betinget dom for vold udøvet over for datter - K 201/20

En 48-årig kvinde blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig i at have udsat sin datter på 17 år for vold ved at have slået hende med et kosteskaft på skinnebenet ikke mindre end 10 gange.

Da tiltalte var tidligere foranstaltet for ligeartet kriminalitet over for samme forurettede idømte kredsretten tiltalte anbringelse i anstalt i 40 dage.

Kredsrettens dom blev af tiltalte anket til frifindelse og blev for landsretten behandlet som en udmålingsanke.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde ved fastsættelsen af foranstaltningen betydelig vægt på tiltaltes helt åbenbare resocialiseringsbehov og fastsatte foranstaltningen til dom til samfundstjeneste. Landsretten fastsætte endvidere vilkår om at tiltalte skulle undergive sig misbrugsbehandling, hvis Kriminalforsorgen fandt det nødvendigt, ligesom et vilkår om terapeutisk behandling blev fastsat.

Det forhold, at volden var begået over for tiltalte egen datter fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 25. november 2020.

Sagsnummer: K 201/20

Domme med forklaringer