Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 feb 2022

Grønlands Landsret

Bøde for ulovlig fangst af isbjørn - K 154/20

To tiltalte blev af Qaasuitsup Kredsret fundet skyldige i overtrædelse af Selvstyrets bekendtgørelse om fangst og beskyttelse af isbjørne ved at skudt en isbjørnehun og dennes unge på ca. 2,5 år. De tiltalte havde nægtet sig skyldige.

Kredsretten fandt desuagtet, at de havde gjort sig skyldige i den rejste tiltale og idømte dem hver en bøde på 10.000 kr. Kredsretten konfiskerede endvidere både kød og skind fra bjørnene.

De tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

De tiltalte gjorde for landsretten gældende, at der skulle ske frifindelse, subsidiært at bøden skulle nedsættes. Landsretten fandt ligesom kredsretten de tiltalte skyldige i den rejste tiltale og bemærkede, at reglerne er fastsat af hensyn til beskyttelse af naturen, og at der er tale om ulovlig nedlæggelse af en truet dyreart. Af de grunde stadfæstede landsretten kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 23. november 2020.

Sagsnummer: K 154/20

Domme med forklaringer