Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 mar 2022

Grønlands Landsret

Bøde på 500 kr. for at forlade sin bil ulåst - K 165/20

En 38-årig kvinde blev i kredsretten idømt en bøde på 500 kr. for at have efterladt sin bil ulåst på parkeringspladsen udenfor sit hjem, mens motoren var i gang. Kvinden ankede sagen til landsretten med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse af kredsrettens dom.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at anklagemyndigheden havde bevist, at kvinden havde overtrådt færdselslovens § 34, stk. 2, ved at efterlade sin bil ulåst, uden at sikre bilen. Ligesom kredsretten lagde landsretten til grund, at kvinden ikke havde haft bilen inden for sin synsvinkel, mens hun afleverede sine børn og derefter gik ind i sin lejlighed. Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af færdselslovens § 34, stk. 2, som udgangspunkt med en bøde. Da der ikke var grundlag for at fravige det sædvanlige udgangspunkt, blev kredsrettens dom stadfæstet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. november 2020

Sagsnummer: K 165/20

Domme med forklaringer