Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Findes skyldig i vold og frifindes i blufærdighedskrænkelse - K 177/20

En 23-årig mand blev af Qaasuitsoq kredsret fundet skyldig for vold samt da forholdet er hen mod 5 år gammel samt på baggrund af pågældendes personlige forhold, idømmes pågældende med 2 måneders anbringelse i anstalt.

Af Grønlands Landsrets dom af 10. november 2020 fremgår følgende: 

Da forholdet er begået i september 2015, og da den lange sagsbehandlingstid til dels skyldes tiltaltes forhold, er landsretten enig i, at foranstaltningen skal fastsættes til 2 måneders betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år.

Tiltalte har siden september 2015 har vedtaget 2 bødeforlæg, og derfor fastsættes foranstaltningen i medfør af kriminallovens § 88, 1. punktum, jf. § 129, jf. § 124.

Landsretten er enig med kredsretten i, at der skal ske konfiskation af det anvendte sværd, som bestemt af kredsretten.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 177/20

Domme med forklaringer