Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 mar 2022

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i sag om tilsnigelse til voldtægt - K 153/20

En 34-årig mand var i Qaasuitsoq kredsret idømt 100 timers samfundstjeneste for at have befølt en kvinde i skridtet, mens hun sov. Manden blev også dømt til at betale tortgodtgørelse på kr. 40.000 til kvinden.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. november 2020

Landsretten er enig i kredsrettens begrundelse og resultat.

Landsretten finder ligesom kredsretten, at kvindens forklaring er troværdig, og at tiltalte på baggrund af hendes forklaring skal findes skyldig efter anklageskriftet. Kvinden har forklaret, hvorfor tilsnigelsen til voldtægt først blev anmeldt til politiet omkring 1 år efter episoden, og landsretten finder, at den sene anmeldelse ikke svækker kvindens forklaring i sagen.

Efter retspraksis i sager om voldtægt ved tilsnigelse idømmes som udgangspunkt ubetinget anstaltsanbringelse i en længere periode, og det er en skærpende omstændighed, at voldtægten er sket i forbindelse med en husfredskrænkelse.

Landsretten er enig med kredsretten i, at der på grund af de særlige omstændigheder i denne sag skal idømmes samfundstjeneste, som bestemt af kredsretten, men med en forlængelse af tilsynstiden til 1 år og 6 måneder. Landsretten har navnlig lagt vægt på, at forholdet er begået for mere end 3 år siden, uden at den lange sagsbehandlingstid skyldes tiltalte, og at han har ikke begået ny kriminalitet siden det forhold, som denne sag omhandler.

Uanset at sagen har haft en urimelig lang sagsbehandlingstid, findes betinget anstaltsanbringelse ikke et være en tilstrækkelig foranstaltning på grund af sagens grovhed.

Tortgodtgørelsen fastsættes til 30.000 kr. efter praksis for tortgodtgørelse i sager om tilsnigelse til andet seksuelt forhold, begået før april 2018.

Med denne ændring af tilsynstiden og tortgodtgørelsen stadfæstes kredsrettens dom.

Kredsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at tilsynstiden forlænges til 1 år og 6 måneder og tortgodtgørelsen til kvinden fastsættes til 30.000 kr.

 

Sagsnummer: K 153/20

Domme med forklaringer