Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

26 nov 2020

Grønlands Landsret

Tre måneders anbringelse for tre tilfælde af vold - K 139/20

En 47-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i tre tilfælde af vold og to tilfælde af tingsbeskadigelse.

 

Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde kredsretten bl.a. vægt på, at der var tale om grov vold begået mod kvinder og på, at tiltalte tidligere var foranstaltet for personfarlig kriminalitet.

Kredsretten fastsatte foranstaltningen til 6 måneders anbringelse i anstalten. Tiltalte blev endvidere pålagt at betale erstatning på 3.000 kr. til den ene forurettede for at have ødelagt hendes tøj, briller og mobiltelefon.

Tiltalte ankede dommen med påstand om formildelse og nedlagde en principal påstand om en betinget dom, subsidiært en dom til tilsyn.

Landsrettens resultat

For landsretten blev sagen behandlet som en udmålingsanke og landsretten fastsatte foranstaltningen til tre måneders anbringelse i anstalt. To voterende stemte for anbringelse i tre måneder med henvisning til karakteren af den begåede vold og fandt ikke, at den lange sagsbehandlingstid i sig selv kunne føre til en mildere foranstaltning.

En voterende stemte for at idømme tiltalte en dom til samfundstjeneste, idet forholdene var flere år gamle, og da sagsbehandlingstiden ikke kunne tilskrives ham. Det forhold, at der var tale om tre forhold til samtidig påkendelse kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten frifandt tiltalte for den nedlagte påstand om erstatning henset til, at kravet hverken var helt eller delvist dokumenteret.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 26. november 2020.

Sagsnummer: K 139/20

Domme med forklaringer