Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

30 nov 2020

Grønlands Landsret

Vold i gentagelsestilfælde foranstaltet til samfundstjeneste - K 203/20

En 29-årig mand var for Qeqqa Kredsret tiltalt for at have udøvet vold mod sin kæreste ved at rusket hende i håret, nikket hende en skalle og slået hendes hoved ned i gulvet flere gange, ligesom han var tiltalt for at have sparket hende på låret.

Kæresten pådrog sig hævelse af det ene øjenlåg samt hævelse ved øjenbrynet og pandebenet.

Kredsretten fandt tiltalte skyldig i den rejste tiltale, dog således at det ikke fandtes bevist, at han havde rusket hende i håret. Foranstaltningen blev fastsat til 60 dages anbringelse i anstalt. Kredsretten lagde ved fastsættelsen vægt på, at tiltalte to gange tidligere var foranstaltet for vold.

Landsrettens resultat

For landsretten blev sagen behandlet som en udmålingsanke. Landsretten lagde ved fastsættelsen af foranstaltningen vægt på, at tiltalte tidligere var foranstaltet for ligeartet kriminalitet, at volden var begået over for en samlever, og at episoden havde fundet sted mens der havde været børn til stede.

Henset til oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, herunder særligt, at han havde gjort tiltag for at bryde med sit hidtidige adfærdsmønster og havde været i terapi, fandt landsretten undtagelsesvist grundlag for at fastsatte foranstaltningen til dom til samfundstjeneste.

Tiltalte blev herefter pålagt at udføre samfundstjeneste i 80 timer inden for en længstetid på 6 måneder. Tiltalte blev endvidere pålagt at undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år. 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 30. november 2020.

Sagsnummer: K 203/20

Domme med forklaringer