Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 mar 2022

Grønlands Landsret

Vold i gentagelsestilfælde foranstaltet til samfundstjeneste - K 203/20

En 29-årig mand var for Qeqqa Kredsret tiltalt for at have udøvet vold mod sin kæreste ved at rusket hende i håret, nikket hende en skalle og slået hendes hoved ned i gulvet flere gange, ligesom han var tiltalt for at have sparket hende på låret.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 30. november 2020.

Tiltalte blev ved Qeqqata Kredsrets dom af 15. september 2020 fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 ved at have nikket sin samlever en skalle, og at have kastet hende mod gulvet, hvor han bankede hendes hoved mod gulvet flere gange, ligesom han sparkede hende på højre lår. Sagen har for landsretten været behandlet som en udmålingsanke.

Ved fastsættelsen har foranstaltningen er det indgået i grundlaget for landsretten vurdering, at tiltalte tidligere er foranstaltet for ligeartet kriminalitet, at volden er udøvet over for en samlever mens hans børn var til stede på bopælen, og at der er tale om vold begået mod forurettedes hoved.

Landsretten finder efter en helt konkret vurdering imidlertid grundlag for at ændre kredsrettens dom, således at tiltalte idømmes en dom til samfundstjeneste. Landsretten har herved lagt betydelig vægt på oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, ligesom landsretten lægger vægt på, at tiltalte efter det oplyste har gjort tiltag for at bryde med sit hidtidige adfærdsmønster.

Foranstaltningen fastsættes således, at tiltalte skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 80 timer inden for en længstetid på 6 måneder. Tiltalte skal endvidere undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år, jf. kriminallovens § 141, stk. 1 og 2. Henset til oplysningerne om tiltaltes tidligere domme findes det rettest, at tilsynsperioden fortsætter uanset arbejdspligtens ophør.

Med den ændring stadfæstes kredsrettens dom.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 80 timer inden for en længstetid på 6 måneder. Tiltalte skal endvidere undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år.

 

Sagsnummer: K 203/20

Domme med forklaringer