Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

20 maj 2022

Grønlands Landsret

14 dages betinget anstaltsanbringelse - K 200/20

Grønlands Landsret har den 8. december 2020 fundet en 21-årig mand skyldig i at have uberettiget at have gjort brug af personbil uden at have erhvervet førerret.

Af Grønlands Landsrets dom af den 8. december 2020 fremgår følgende: 

Tiltalte er af kredsretten dømt for mellem den 26. og 27. juni 2019 i forening med en medgerningsmand at have brugsstjålet en personbil til kørsel på forskellige veje i Maniitsoq. Han er endvidere dømt for at have ført den bil, der blev brugsstjålet uden at have erhvervet førerret. Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten. 

Efter retspraksis for foranstaltninger i sager om brugstyveri af motorkøretøjer og kørsel uden førerret finder landsretten, at foranstaltningen skal fastsættes til 14 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år og en bøde på 2.000 kr.

Landsretten finder, at der ikke er formildende eller skærpende omstændigheder, som skal have betydning for fastsættelsen af foranstaltningen i denne sag.

Tiltalte idømmes 14 dages betinget anstaltsanbringelse. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år. Endvidere idømmes tiltalte en bøde på 2.000 kr.

 

Sagsnummer: K 200/20

Domme med forklaringer