Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

31 mar 2022

Grønlands Landsret

3 måneders anstaltsanbringelse for flere forhold om vold - K 192/20

En 27-årig mand blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig i at have udsat en kvinde for vold, idet tiltalte bed hende i ansigtet i flere gange og slog hende med flad hånd i hovedet også i flere tilfælde samt ved trussel om vold. Han blev frifundet for at have tiltvunget sig samleje med hende.

Manden blev af kredsretten idømt 30 dages anstaltsanbringelse.

Manden ankede dommen med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte, at manden var blevet frifundet for forholdet om voldtægt. Landsretten frifandt endvidere manden for dele af den rejste tiltale vedrørende voldsforholdene, men skærpede uanset foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 3 måneder.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 7. december 2020

Sagsnummer: K 192/20

Domme med forklaringer