Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

20 maj 2022

Grønlands Landsret

6 måneders anbringelse i anstalt - K 130/20

En 21-årig mand blev i kredsretten fundet skyldig i blandt andet prisgivelse af menneskeliv, og idømt 6 måneders anstaltsanbringelse. Manden ankede dommen med påstand om frifindelse for forholdet om prisgivelse.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte, at manden var fundet skyldig i prisgivelse og stadfæstede kredsrettens afgørelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. december 2020

Sagsnummer: K 130/20

Domme med forklaringer