Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

06 apr 2022

Grønlands Landsret

Frifindelse for seksuel udnyttelse - K 223/20

Grønlands landsret har den 8. december 2020, fandt det ikke bevist med den sikkerhed, der må kræves for domfældelse, at tiltalte er skyldig i at have haft samleje med kvinden, hvorfor han frifindes.

Af Grønlands Landsrets dom af den 16. februar 2021 fremgår følgende: 

Kvinden har forklaret, at hun mener, at tiltalte havde samleje med hende, fordi hun, da hun vågnede i hans seng, ikke havde trusser på.

Uanset, at det må antages, at tiltalte har ændret sin forklaring under sagen, finder landsretten, at det efter bevisførelsen og mod hans benægtelse i retten ikke kan anses for bevist, at tiltalte har haft samleje med kvinden som beskrevet i anklageskriftet. Herefter finder landsretten, at det ikke er bevist med den sikkerhed, der må kræves for domfældelse, at tiltalte er skyldig i tiltalen, hvorfor han frifindes.

 

Sagsnummer: K 223/20

Domme med forklaringer