Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

31 mar 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens beslutning stadfæstes med ændring - K 215/20

Kredsrettens beslutning stadfæstes med den ændring, at der ikke tilføjes et pålæg om, at idømte skal underkaste sig behandling mod misbrug af alkohol og hash eller lignende stoffer.

Af Grønlands Landsrets dom af den 11. december 2020 fremgår følgende: 

Landsretten er enig med kredsretten i, at det er nødvendigt at opretholde idømte foranstaltning for at forebygge, at idømte begår nye lovovertrædelser. Dog skal pålægget om at rette sig efter Kriminalforsorgens bestemmelse om indskrænkning i rådighed over indtægt og formue og om opfyldelse af økonomiske forpligtelser udgå.

Landsretten har navnlig lagt vægt på, at det fremgår af de lægelige udtalelser, at det i 2019 og 2020 har været nødvendigt at indlægge idømte flere gange på psykiatrisk afdeling, og at han har tendens til at blive aggressiv og voldelig, når han ikke får tilstrækkelig medicin.

Da det ikke er dokumenteret, at idømte aktuelt har et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer, finder landsretten ikke grundlag for at pålægge ham at underkaste sig misbrugsbehandling på nuværende tidspunkt.

 

Sagsnummer: K 215/20

Domme med forklaringer