Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 mar 2022

Grønlands Landsret

Foranstaltningen fastsættes til 40 timers samfundstjeneste - K 187/20

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at foranstaltningen fastsættes til 40 timers samfundstjeneste, der skal udføres indenfor en længstetid på 6 måneder. Tiltalte undergives endvidere tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år.

Af Grønlands Landsrets dom af den 11. december 2020 fremgår følgende: 

Som udgangspunkt vil foranstaltningen for grov vold, der medfører så alvorlige skader, som der er konstateret i denne sag, blive fastsat til anstaltsanbringelse.

Henset til den lange sagsbehandlingstid, er landsretten enig med kredsretten i, at der i denne sag ikke bør idømmes ubetinget anstaltsanbringelse.

Efter en samlet vurdering af sagens grovhed, sagsbehandlingstiden og tiltaltes personlige forhold, herunder at Kriminalforsorgen har vurderet, at tiltalte har behov for tilsyn, fastsættes foranstaltningen til 40 timers samfundstjeneste, der skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder, jf. kriminallovens § 88, 1. punktum, jf. § 141, stk. 1. tiltalte undergives tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år, jf. kriminallovens § 141, stk. 2.

Af de grunde, der er anført af kredsretten, stadfæstes kredsrettens afgørelse af erstatningskravet.

 

Sagsnummer: K 187/20

Domme med forklaringer