Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

31 mar 2022

Grønlands Landsret

Kvinde idømt 4 måneders anstaltsanbringelse for narkotikahæleri- K 188/20

En kvinde på 43 år blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig at have forsøgt at udføre i alt 324.500 kr., som stammede fra salg af ikke under 1 kg hash. Hendes mand, der ikke havde kendskab til, at kvinden havde så mange kontanter i sin indvejede bagage, blev frifundet.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. december 2020

Kvinden blev idømt anbringelse i anstalt i 2 måneder og fik konfiskeret 324.500 kr.

Landsretten tiltrådte under ankesagen, at manden var frifundet som sket, og at kvinden var fundet skyldig i narkotikahæleri. Landsretten lagde ved udmålingen af foranstaltningen vægt på, at det måtte lægges til grund, at pengene stammede fra organiseret kriminalitet, som havde et professionelt præg. Herefter og under hensyn til beløbets størrelse var der tale om en særlig grov lovovertrædelse, og landsretten skærpede foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 4 måneder.

Landsretten tiltrådte, at der var sket konfiskation af de 324.500 kr., og pålagde kvinden at betale sagens omkostninger.

 

Sagsnummer: K 188/20

Domme med forklaringer