Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

20 jul 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om en anstaltsanbringelse skal ændres - K 273/19

Tiltalte blev idømt anbringelse i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark i 2009.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om uændret opretholdelse af den foranstaltning, som domfældte blev idømt d. 19 juni 2009. Domfældte har nedlagt om udsættelse af sagen på indhentelse af nye udtalelser fra Kriminalforsorgen. Han vil have en overførsel til en åben anstalt i Danmark og vil prøveløslades på sædvanlige vilkår.

Landsrettens resultat

Landsretten finder ikke grundlag for at indhente yderligere udtalelser fra Kriminalforsorgen, da man har lagt vægt på, at det seneste oplysninger om status på domfældtes stadie af udslusning. Landsretten finder foranstaltning bør opretholdes uændret, da det fremgår af erklæringen fra fængslet, indtil efteråret havde været aggressive udbrud og svingende affektmæssigt. Derfor stadfæstes kredsrettens beslutning.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 10. februar 2020

Sagsnummer: K 273/19

Landsret beslutning

Kredsret beslutning

Kredsret forklaringer