Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 maj 2021

Grønlands Landsret

Forsøg på kønslig omgang med en 12-årig udviklingshæmmet pige - K 281/19

En 52-årig mand var for Sermersooq Kredsret tiltalt for blufærdighedskrænkelse af en 12-årig udviklingshæmmet pige ved at have befølt hende på ballerne og kysset hendes hals.

Kredsretten frifandt den pågældende, idet der i sagen manglede oplysninger om pigens accept af det passerede ligesom der ikke var oplyst nærmere om, hvorvidt hun var under værgemål.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at tiltalte havde givet pigen et kram, men fandt ikke, at han havde handlet på en sådan måde, at hendes blufærdighed var blevet krænket. Da der således ikke havde fundet en handling sted, der var egnet til at krænke blufærdigheden blev tiltalte også frifundet i landsretten.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt den 12. februar 2020

Sagsnummer: K 281/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer