Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om hærværk, indbrudstyveri og brandstiftelse - K 007/19

To 17 årige blev i kredsretten dømt for flere tilfælde af indbrud og hærværk. De blev også dømt for at have sat ild på en ejendom. Da ilden spredte sig, fik ejendommen omfattende skader.

Landsrettens resultat

Det var udelukkende i forholdet om brandstiftelse, at landsretten skulle vurdere, om de 17 årige var skyldige. Begge parter havde accepteret kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet i de øvrige forhold i sagen. Efter en gennemgang af beviserne, herunder forklaringerne om, hvordan ilden var blevet antændt, var landsretten enig med kredsretten i, at begge de tiltalte var skyldige i forsætlig brandstiftelse.

Da brandstiftelse er en grov overtrædelse af kriminalloven, fandt landsretten, at der skulle idømmes en strengere foranstaltning end den, som kredsretten havde idømt. På den anden side skulle der også tages hensyn til, at de tiltalte var meget unge, og at de efter udtalelserne fra de sociale myndigheder havde gennemgået en positiv udvikling på de institutioner, hvor de havde været anbragt under sagen.

Den ene af de tiltalte havde været frihedsberøvet (tilbageholdt), mens sagen blev behandlet ved domstolene. Han blev dømt til anstaltsanbringelse i 3 måneder, og derefter tilsyn af Kriminalforsorgen i 3 år. Mens han var under tilsyn af kriminalforsorgen skulle han overholde forskellige vilkår, som var fastsat af retten med henblik på at understøtte en fortsat positiv personlig udvikling. Et af vilkårene gik ud på, at han skulle blive boende på den institution, hvor han var anbragt.

Den anden af de tiltalte blev dømt til tilsyn af kriminalforsorgen i 2 år. I tilsynstiden skulle hun overholde forskellige bestemmelser fra Kriminalforsorgen, som skulle understøtte en fortsat positiv personlig udvikling.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. februar 2020

Sagsnummer: K 007/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer