Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 maj 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold og voldtægt - K 098/19

En 52-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt en behandlingsdom for overtrædelse af kriminallovens bestemmelse om vold. Tiltalte var ligeledes tiltalt for et andet tilfælde af vold samt voldtægt, men kredsretten frifandt herfor, idet det ikke fandtes tilstrækkeligt bevist.

Landsrettens resultat

Anklagemyndigheden ankede dommen til skærpelse, og landsretten fandt det i modsætning til kredsretten for bevist, at tiltalte havde begået både vold og voldtægt i et andet forhold. Landsretten lagde vægt på forurettedes forklaring, som fremstod sikker, og på at de lægelige oplysninger i sagen understøttede hendes forklaring. Landsretten idømte den tiltalte en dom til behandling på et psykiatrisk hospital i Danmark, og fastsatte ingen længstetid for foranstaltningen.

Landsretten tilkendte endvidere den forurettede 100.000 kr. i tortgodtgørelse for voldtægten, og lagde bl.a. vægt på, at der var tale om en overfaldsvoldtægt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. februar 2020

Sagsnummer: K 098/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer