Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 feb 2020

Grønlands Landsret

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom - K 034/19

En 32-årig mand blev ved Qeqqa Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 3 måneder for at have haft indtægter for i alt 1.467,829,00 kroner, der stammede fra salg af ikke under 3.669 gram hash samt forsøg på voldtægt.

Af Grønlands Landsrets dom af 28. februar 2020 fremgår følgende: 

Det fremgår af de dokumenterede bankoplysninger, at tiltalte i perioden fra den 12. april 2013 til den 22. september 2017 adskillige gange har indsat store kontantbeløb på sin lønkonto og sin opsparingskonto. Af de skattemæssige oplysninger fremgår, at han i samme periode har haft en meget beskeden skattepligtig indkomst.

Tiltalte har forklaret, at de store kontantbeløb navnlig stammer fra gevinster fra Oddset, og at han har indleveret et større antal vinderkuponer, ligesom der er fundet yderligere vinderkuponer under ransagning af hans bopæl. Det er landsrettens vurdering, at flere af disse kuponer kan hverken være købt eller indløst af tiltalte, da kuponerne er købt eller indløst i Sisimiut på tidspunkter, hvor det efter sagens oplysninger må lægges til grund, at han befandt sig i Danmark. Endvidere er der gevinstkuponer som er købt og indløst i Sisimiut og i Nuuk på sammenfaldende tidspunkter. Herefter, og da det er sædvanligt, at vinderkuponer uden navn anvendes i forbindelse med hvidvask af kontantbeløb, kan kuponerne ikke uden yderligere understøttelse dokumentere, at de store kontantbeløb stammer fra spil.

Tiltaltes forklaring om, at han også har tjent penge ved at foretage udlån til andre personer, kan endvidere ikke lægges til grund uden anden dokumentation for udlånsvirksomheden.

Desuden er tiltalte dømt for besiddelse af hash med henblik på overdragelse ved Qeqqata Kredsrets dom af 7. april 2015. De forhold om euforiserende stoffer, som han blev fundet skyldig i ved kredsrettens dom er begået umiddelbart forud for den periode, som denne sag vedrører. Han har således haft kontakt til hashmiljøet i en periode, der ligger umiddelbart forud for den periode, hvor der er indsat betydelige beløb på hans konto, som han ikke kan redegøre for.

Herefter er landsretten enig med kredsretten i, at det må lægges til grund, at de store kontantbeløb, der er indsat på hans bankkonti, på i alt 1.132.018 kr. stammer fra salg af hash.

Af samme grunde finder landsretten, at det må lægges til grund, at pengene til betaling af Oddset, båd og snescooter på yderligere 330.811 kr. ligeledes stammer fra salg af hash, og derfor stadfæstes kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet i sagens forhold et.

Det er herefter ikke nødvendigt at tage stilling til, om tiltalen i sagens forhold et kan udvides med en subsidiær tiltale.

I sagens forhold to finder landsretten, at det efter kvindens forklaring må lægges til grund, at hun den 5. april 2017 fulgtes med tiltalte hjem til hans bolig, og at hun frivilligt fulgte med ind i lejligheden, hvor han boede. Det er ubestridt, at kvinden klart gav udtryk for, at hun ikke ønskede at have samleje med tiltalte, og at han på et tidspunkt stoppede sit forehavende og faldt i søvn. Før han faldt i søvn, må det efter kvindens forklaring lægges til grund, at tiltalte skubbede hende om på sengen og forsøgte at afklæde hende for at gennemføre samleje mod hendes vilje. Under disse omstændigheder findes tiltalte skyldig i forsøg på voldtægt i sagens forhold to.

Af de grunde, der er anført af kredsretten, og da tiltalte tidligere er foranstaltet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, stadfæstes kredsrettens bestemmelse om foranstaltningen, herunder om konfiskation. Af de grunde, der er anført ovenfor, herunder navnlig at tiltalte har haft en særdeles beskeden skattepligtig indkomst i den omhandlede periode, finder landsretten, at det må antages, at følgende beløb er udbytte fra salg af hash:

Indeståendet på tiltaltes opsparingskonto: 80.000 kr.

16.500 kr., fundet i et pengeskab i tiltaltes bolig

623,50 kr. fundet hos tiltalte

Endvidere finder landsretten, at følgende genstande har været brugt eller forsøgt brugt af tiltalte til narkotikahæleri:

Sort pengeskab, fundet i hans bolig

24 gram hash, fundet i pengeskabet

Gevinstkuponer fra Danske spil fra 2014-2017

Desuden finder landsretten, at følgende genstande er købt af tiltalte for midler, der stammer fra narkotikahæleri:

Armbåndsur af mærket Breitling 1884

Louis Vuitton læderrem

Louis Vuitton solbriller med etui

To Beats By Dre høretelefoner med etui

Bose højtalerset

B&O højtaler

Apple TV

Snescooter af mærket Arctic Cat ZR8000 RR, reg.nr. GS13626

Styrthjelm, balaklava og snescooterhandsker af mærket Klim

IPhone 7 plus

55” Samsung Curve TV

Citizen armbåndsur

40” Samsung smart TV

Riffel Tikka kal. 223 med kikkert og lyddæmper

Båd Poca 600

Efter almindelig praksis i sager om narkotikahæleri stadfæstes kredsrettens bestemmelse om, at tiltalte skal betale delvise sagsomkostninger for sagens behandling i kredsretten. Med samme begrundelse skal han i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2, erstatte statskassens omkostninger til forsvarersalær i ankesagen.

Kredsrettens dom stadfæstes.

Tiltalte betaler omkostningerne til forsvarersalær i ankesagen.

 

Sagsnummer: K 034/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Forklaringer