Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 dec 2020

Grønlands Landsret

4 måneders anstaltsanbringelse for tilsnigelse til samleje K 082/20

En 24-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret blevet idømt anbringelse i anstalt i fire måneder, for i to tilfælde at have skaffet sig samleje med forurettede, der på grund af træthed var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Tiltalte blev også idømt betaling af tortgodtgørelse på kr. 40.000.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt ligesom kredsretten den tiltalte skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 ved at have tilsneget sig samleje med forurettede i to tilfælde. Det forhold, at parterne efterfølgende havde haft kontakt med hinanden, herunder at de efterfølgende har haft samleje, fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat, og bemærkede hertil, at en efterfølgende kontakt ikke fritager for ansvar. Landsretten stadfæstede kredsrettens udmåling af foranstaltningen, men hævede godtgørelsen for tort til 60.000 kr., idet der var tale om to tilfælde af tilsnigelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 14. maj 2020

Sagsnummer: K 082/20

Domme med forklaringer