Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 mar 2022

Grønlands Landsret

Tilsnigelse gjort betinget på grund af lang sagsbehandlingstid - K 247/19

Tiltalte blev i Kujalleq Kredsret frifundet for voldtægt ved tilsnigelse, idet det ikke med den til domfældelse nødvendige sikkerhed fandtes bevist, at der havde fundet et samleje sted.

Tiltalte blev fundet skyldig i spirituskørsel, brugstyveri og kørsel uden førerret. Foranstaltningen blev fastsat til 30 dages betinget anbringelse i anstalt, en bøde på 2.000 kr. samt en ubetinget frakendelse af førerretten i 1 år.

Landsrettens resultat

For landsretten blev forholdet om tilsnigelse behandlet som en bevisanke, mens resten blev behandlet som en udmålingsanke.

På baggrund af forurettedes egen forklaring om, at hun tidligere på aftenen havde afvist tiltaltes tilnærmelser og indholdet af den retsgenetiske erklæring fandt landsretten det bevist, at tiltalte havde gjort sig skyldig i voldtægt ved tilsnigelse som påstået af anklagemyndigheden. Landsretten fastsatte foranstaltningen til fire måneders anbringelse i anstalt, der henset til en lang sagsbehandlingstid, blev gjort betinget. Landsretten idømte endvidere tiltalte en bøde på 3.000 kr. for overtrædelserne af færdselsloven, og stadfæstede beslutningen om en ubetinget frakendelse af førerretten.

Landsretten tilkendte derudover forurettede godtgørelse for tort på i alt 50.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 7. maj 2020.

Sagsnummer: K 247/19

Domme med forklaringer