Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 jul 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om bedrageri - K 078/20

En 44-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret fundet i skyldig i tyveri fra sin arbejdsplads, idet han han havde indløst Oddset kuponer uden at have betalt herfor. Han blev idømt 30 dages anbringelse i anstalt og blev pålagt at betale erstatning til sin arbejdsplads på 38.790 kr.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt, at anklagemyndigheden ikke havde ført til domfældelse nødvendige bevis, idet det indkaldte vidne ikke kunne redegøre nærmere for de påståede transaktioner ligesom videoovervågningen ikke blev fremvist.

På den baggrund frifandt landsretten den pågældende for tyveri.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. maj 2020

Sagsnummer: K 078/20

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer