Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 mar 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om euforiserende stoffer samt tyveri på arbejdsplads - K 059/20

En 32-årig kvinde blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 3 måneder samt en tillægsbøde på kr. 22.500 for tyveri fra arbejdsplads samt narkotikahæleri. Hun fik endvidere konfiskeret kr. 225.000,00 kr. og blev pålagt at betale erstatning til Butik Nivi Ilulissat på kr. 5.950,00 kr.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om formildelse af den idømte foranstaltning.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede udmålingen af foranstaltningen på 3 måneders anstaltsanbringelse. Landsretten fandt dog, at anbringelsen burde gøres betinget med en prøvetid på 1 år henset til den medgåede sagsbehandlingstid på tre år og til, at tiltalte ikke tidligere var foranstaltet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. maj 2020

Sagsnummer: K 059/20

Landsretsdom

Kredsretdom

Kredsret forklaringer