Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om grov vold - K 017/20

En 51-årig kvinde blev i Qeqqa Kredsret dømt for at have stukket sin samlever i brystet med en køkkenkniv. Samleveren havde fået et stiksår gennembrystvæggen som følge af episoden. Kredsrettens dom var anket af kvinden med påstand om en mildere foranstaltning.

Landsrettens resultat

Knivstik i brystet er særdeles grov vold, og vil normalt blive foranstaltet med ubetinget anstaltsanbringelse i en længere periode. Forholdet var dog begået mere end halvandet år før sagen blev behandlet i landsretten, og den lange sagsbehandlingstid skyldtes ikke kvindens forhold. Desuden havde kvinden gennemført et kursus under allorfik for at lære at kontrollere sin vrede, og hendes personlige forhold havde generelt udviklet sig i en positiv retning. På grund af den lange sagsbehandlingstid, og da kvinden i den tid, der var gået, havde fået rettet op på sine personlige forhold, blev foranstaltningen fastsat til samfundstjeneste på 1 år og 6 måneder samt tilsyn af kriminalforsorgen i 2 år.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 27. maj 2020

Sagsnummer: K 017/20

Domme med forklaringer