Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 dec 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om kønslig omgang med barnebarn - K 077/20

En 55-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 3 måneder for blufærdighedskrænkelse ved at have befølt sit barnebarn uden på tøjet på hendes kønsdele. Han blev i den forbindelse pålagt at betale hende en godtgørelse for tort på 5.000 kr.

Kredsretten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde indført sine fingre i barnebarnets vagina ligesom det ikke fandtes bevist, at han havde formået at få sit barnebarn til at onanere sin penis, hvorfor han frifandtes for overtrædelse af kriminallovens § 79 om kønsligt forhold til barn under 15 år. Kredsretten lagde ved sin vurdering betydelig vægt på karakteren af den afhørende polititjenestemands spørgsmål og fandt, at afhøreren lagde ordene i munden på forurettede.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde på baggrund af forurettedes forklaring til grund, at tiltalte i mindst fem tilfælde har forgrebet sig seksuelt på sit barnebarn, og at han i flere tilfælde har lagt sin penis oven på pigens vagina og bevæget sig, hvilket er at betragte som en samlejelignende bevægelse. Landsretten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde indført sine fingre i barnebarnets vagina, og frifandt ham for tiltalen herom. Henset til karakteren og antallet af overgreb, samt den tætte familiemæssige relation, fastsatte landsretten foranstaltningen til 9 måneders anbringelse i anstalt. Tortgodtgørelsen blev endvidere forhøjet til kr. 60.000.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. maj 2020

Sagsnummer: K 077/20

Domme med forklaringer