Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 maj 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om samleje med mindreårige - K 081/20

En 21-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt 3 måneders betinget anstaltsanbringelse for i to tilfælde at have haft samleje med mindreårige piger. Han blev endvidere pålagt at betale en tortgodtgørelse på kr. 5.000 til hver af pigerne.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om formildelse og blev for landsretten behandlet som en udmålingsanke.

Landsrettens resultat

Tiltalte var på gerningstidspunktet 16 år gammel. Henset hertil, og til den medgåede sagsbehandlingstid på fire og et halvt år samt til, at tiltalte var kæreste med den ene af pigerne på gerningstidspunktet, fandt landsretten det undtagelsesvist forsvarligt at tildele den tiltalte en advarsel. Landsretten bemærkede, at en sagsbehandlingstid på fire og et halvt år for en ukompliceret sædelighedsforbrydelse, er en sagsbehandlingstid, der i al væsentlighed overstiger det rimelige.

Tiltalte blev i landsretten frifundet for at betale tort til den af pigerne, som han var kæreste med. I øvrigt stadfæstede landsretten kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. maj 2020

Sagsnummer: K 081/20

Domme med forklaringer