Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 okt 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om spirituskørsel med påkørsel af køretøj - K 070/20

En 47-årig mand blev i Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i spirituskørsel ved at have ført motordrevet køretøj med en promille på mindst 1,90.

Tiltalte havde endvidere undladt at optræde hensynsfuldt samt undladt at udvise den fornødne agtpågivenhed, idet han under kørslen påkørte et andet køretøj med større materiel skader til følge. Da tiltalte derudover undlod at standse efter påkørslen fandt kredsretten, at tiltalte burde frakendes retten til at føre motordrevet køretøj i halvandet år. Tiltalte blev idømt en tillægsbøde på 15.000 kr., ligesom han skulle betale erstatning på 77.500 kr. til sit forsikringsselskab på grund af skader af køretøjet.

Landsrettens resultat

For landsretten drejede sagen sig alene om forsikringsselskabets erstatningskrav. På baggrund af de til sagen fremlagte fotos af bilens skader, tiltrådte landsretten, at tiltalte skulle betale erstatning til forsikringsselskabet for skaderne på bilen og stadfæstede derved kredsrettens dom.

Anklagemyndigheden havde for landsretten endvidere nedlagt påstand om, at erstatningskravet skulle forhøjes med 80.250,13 kr., idet et andet forsikringsselskab havde rettet et yderligere krav. Landsretten henviste denne del af kravet til et civilt søgsmål, idet kravet ikke havde været behørigt forkyndt for tiltalte forud for hovedforhandlingen.  

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 6. maj 2020

Sagsnummer: K 070/20

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer