Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 jul 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om tyveri, husfredskrænkelse samt forsøg på voldtægt - K 044/20

En 20-årig mand blev for Qaasuitsoq Kredsret tiltalt for tyveri samt forsøg herpå, brugstyveri, forsøg på voldtægt, tingsbeskadigelse og ulovlig omgang med hittegods.

Kredsretten idømte ham anbringelse i anstalt i 2 år. Han blev endvidere dømt til at betale tortgodtgørelse på 30.000 kr. til en pige, som han havde forsøgt at voldtage. Han blev frifundet for et tilfælde af voldtægt samt tyveri.

Tiltalte ankede sagen til frifindelse for så vidt angår to tilfælde af tyveri og forsøg på voldtægt og påstod i øvrigt formildelse.

Landsrettens resultat

På baggrund af pigens forklaring fandt landsretten det bevist at tiltalte havde forsøgt at voldtage hende, og at voldtægten alene blev afværget fordi pigen gjorde så meget modstand.

I det ene tyveriforhold fandt landsretten, at tiltalte i forening med en kammerat havde gjort sig skyldig i tyveri af nogle fodboldstøvler, idet de lå i bagagerummet på den bil, som han sammen med kammeraten stjal. Det forhold, at han ikke havde fået noget ud af tyveriet af støvlerne kunne ikke medføre, at han ikke skulle dømmes for tyveri. Landsretten bemærkede hertil, at han ikke havde gjort noget for at forhindre, at hans kammerat tog støvlerne ud af bilen og gemte dem.

I det sidste forhold om indbrudstyveri fandt landsretten det alene bevist, at tiltalte var trængt uretmæssigt ind i huset og frifandt ham for tyveri.

I øvrigt stadfæstede landsrettens kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 29. maj 2020

Sagsnummer: K 044/20

Domme med forklaringer