Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 jul 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold med genstand - K 060/20

En 28 årig kvinde blev i Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i vold samt forsøg herpå. Hun havde kastet en ølflaske mod en mand, der havde taget fat i tiltaltes hår og revet i det forud for hændelsen, men hun havde ramt en anden, end ham hun sigtede efter.

Kredsretten fastsatte foranstaltningen til 60 dages anbringelse i anstalt, der blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens afgørelse omkring skyldsspørgsmålet og anførte, at tiltalte måtte have anset det som en mulighed, at hun ville ramme en anden end den hun sigtede efter, idet der stod flere personer samlet. Landsretten bemærkede, at foranstaltningen som udgangspunkt i sager om vold med genstande, fastsættes til ubetinget anbringelse i anstalt. Henset til den medgåede sagsbehandlingstid på mere end fire år og til tiltaltes særdeles gode personlige forhold, fastsatte landsretten imidlertid foranstaltningen til en bøde på 2.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 11. maj 2020

Sagsnummer: K 060/20

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer