Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

8 måneders anstaltsanbringelse for grov vold - K 089/20

En 24 årig mand var i kredsretten dømt for grov vold mod en anden mand, som havde fået alvorlige skader og måtte evakueres til sygehuset i Nuuk. Volden var begået af 3 personer, som havde slået og sparket offeret på kroppen og i ansigtet. Desuden havde de slået offeret i hovedet med en glasflaske

Volden skete mens den 24 årige mand var prøveløsladt fra en tidligere dom om vold. Der var en restforanstaltning på 121 dage fra den tidligere dom, som den 24 årige ikke havde afsonet. Den 24 årige mand blev idømt 1 års anstaltsanbringelse som en samlet foranstaltning for denne sag og for den ikke afsonede del af den tidligere dom.

Kredsrettens dom var anket af den 24 årige med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at det var bevist, at den 24 årige mand deltog i volden sammen med de to andre dømte, og at volden bestod i knytnæveslag og spark mod ansigtet og kroppen samt slag med en flaske.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at der var tale om grov og uprovokeret vold, som var begået af flere i forening, og hvor der var benyttet en glasflaske. Landsretten lagde også vægt på, at den 24 årige tidligere var dømt for vold, og at den vold, som denne sag handlede om, blev begået i prøvetiden for en prøveløsladelse, kort tid efter, at den 24 årige var blevet prøveløsladt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 11. juni 2020

Sagsnummer: K 089/20

Domme med forklaringer