Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 feb 2022

Grønlands Landsret

8 måneders anstaltsanbringelse for indsmugling af 1.183 g hash - K 279/19

3 personer var i kredsretten dømt for at have planlagt og finansieret indsmugling af i alt 2 kg hash sammen med en 4. person. Hashen var købt for et større kontantbeløb, som de 3 personer havde taget med fra Grønland til Danmark.

Nogle af de medbragte kontanter blev dog fundet hos en af de 3 personer på rejsen fra Grønland til Danmark, og herefter opgav de 3 personer at indsmugle hele den planlagte mængde hash. Da de 3 personer var på vej tilbage til Grønland blev der fundet 398 gram hash i den ene af personernes bagage, og 785 gram hash i en anden persons baggage.

Kredsrettens dom var anket af de 3 tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at anklagemyndigheden havde bevist, at de 3 personer havde planlagt at indføre 2 kg. hash til Grønland, og de havde købt de 2 kg. hash, mens de var i Danmark. Mængden af hash, der blev indført til Grønland blev reduceret, fordi der var en øget risiko for, at den person, som var blevet undersøgt på turen til Danmark, også ville blive undersøgt på turen tilbage til Grønland. Herefter blev de 3 tiltalte dømt for at have indsmuglet 1.183 gram hash og forsøgt at indsmuglet yderligere 817 gram hash. Dog var det ikke bevist, at de 3 tiltalte havde medvirket til finansieringen af indsmuglingen.

Foranstaltningen blev fastsat til 8 måneders anstaltsanbringelse for alle 3 tiltalte.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 9. juni 2020.

Sagsnummer: K 279/19

Domme med forklaringer