Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 dec 2020

Grønlands Landsret

8 måneders anstaltsanbringelse for tilsnigelse til samleje - K 020/20

En 48-årig mand var i kredsretten idømt anstaltsanbringelse i 8 måneder for at have tilsneget sig samleje med sin dengang 14-årige steddatter, der lå og sov på en madras hjemme hos tiltalte, jf. kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, jf. § 79.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig i tilsnigelse til samleje og forklaret, at forurettede selv havde taget sit tøj af, hvilket havde fristet ham. På baggrund af forurettedes forklaring fandt kredsretten det imidlertid godtgjort, at hun havde befundet sig i en dyb søvn, og at hun var vågnet op ved at tiltalte bevægede sin penis inde i hende. Kredsretten pålagde tiltalte at betale en godtgørelse for tort til forurettede på i alt 80.000,00 kr.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det ligesom kredsretten for bevist, at forurettede lagde sig til at sove på en madras med sit tøj på, og at hun vågnede ved, at hun havde kraftige smerter mens tiltalte havde samleje med hende, ligesom hendes tøj var taget af hende. Landsretten lagde til grund, at forurettede befandt sig i en dyb søvn, da samlejet begyndte, og at det var sket uden hendes samtykke. Kredsrettens udmåling af foranstaltningen blev stadfæstet. Landsretten nedsatte godtgørelsen for tort til 55.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 4. juni 2020

Sagsnummer: K 020/20

Domme med forklaringer