Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 mar 2022

Grønlands Landsret

Betinget anbringelse - K 248/19

Tiltalte var for Sermersooq Kredsret tiltalt for to tilfælde af overtrædelse af kriminallovens § 79 om kønsligt forhold til mindreårige, § 102 om indbrud, samt lov om sikkerhed til søs ved at have sejlet spiritussejlads med efterfølgende redningsaktion til følge.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. juni 2020.

Tiltalte er i kredsretten, i overensstemmelse med sin egen erkendelse, fundet skyldig i to tilfælde af samleje med 13-årige piger, hvor han i relation til pigernes alder handlede forsætligt. Tiltalte er endvidere dømt for overtrædelse af § 29 a i lov om sikkerhed til søs samt kriminallovens § 102. Sagen har for landsretten været behandlet som en udmålingsanke.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte idømmes tre måneders anbringelse i anstalt samt en bøde på 4.000 kr. Fastsættelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år.

Tiltalte skal i erstatning til Grønlands Politi betale 15.000 kr.

Tiltalte skal i godtgørelse for tort til pigen betale 15.000 kr.

Tiltalte skal i godtgørelse for tort til den anden pige betale 15.000 kr.

 

Sagsnummer: K 248/19

Domme med forklaringer