Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 jun 2020

Grønlands Landsret

Betinget anbringelse - K 248/19

Tiltalte var for Sermersooq Kredsret tiltalt for to tilfælde af overtrædelse af kriminallovens § 79 om kønsligt forhold til mindreårige, § 102 om indbrud, samt lov om sikkerhed til søs ved at have sejlet spiritussejlads med efterfølgende redningsaktion til følge.

Tiltalte blev i kredsretten fundet skyldig i det hele og blev foranstaltet med 60 dages betinget anbringelse i anstalt samt en bøde på 6.000 kr. Henset til, at begge de forurettede tidligere havde haft samleje med andre mænd, og da samlejerne var sket frivilligt, frifandt kredsretten den tiltalte for påstanden om tort.

Landsrettens resultat

For landsretten blev sagen behandlet som en udmålingsanke. Anklagemyndigheden nedlagde på vegne af Grønlands Politi påstand om erstatning på 15.000 for udgifterne forbundet med den indledte SAR operation.

Landsretten fandt henset til pigernes alder, at foranstaltningen burde fastsættes til 3 måneders ubetinget anbringelse i anstalt. Henset til den lange sagsbehandlingstid, der ikke kunne tilskrives tiltalte, fandt landsretten, at anbringelsen kunne ske betinget.

Landsretten idømte endvidere tiltalte en bøde på 4.000 kr. og fastsatte en godtgørelse for tort til hver af de forurettede piger på 15.000 kr. Landsretten fastsatte endvidere erstatningen til Grønlands Politi på 15.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. juni 2020.

Sagsnummer: K 248/19

Domme med forklaringer