Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om blufærdighedskrænkelse til en lillesøster - K 056/20

En 22-årig mand var af af Qeqqa Kredsret idømt en bøde på kr. 10.000 samt tortgodtgørelse på kr. 5.000 for at have forsøgt at tage bukser og underbukser af sin lillesøster på 9 år, mens forældrene var ude at handle. Den tiltalte ankede kredsrettens dom og nedlagde påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt pigens forklaring udførlig og troværdig og var enig i kredsrettens vurdering af skyldsspørgsmålet. Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at der var tale om en blufærdighedskrænkelse af mindre grov karakter, hvor pigen var blevet afklædt, men hvor der ikke var befølinger eller seksuelt krænkende udtalelser. I skærpende retning lagde landsretten vægt på, at pigen kun var 9 år da det skete og at tiltalte, som var pigens bror, burde have draget omsorg for hende. Med henvisning til disse omstændigheder og til tiltaltes økonomiske forhold fastsatte landsretten foranstaltningen til en bøde på kr. 5.000. Tortgodtgørelsen på 5.000 kr. blev stadfæstet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. juni 2020

Sagsnummer: K 056/20

Domme med forklaringer