Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 okt 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldelig adfærd - K 018/20

En 51-årig mand blev idømt en bøde på kr. 1.000 for at have udvist voldelig adfærd, ved at indlade sig i slagsmål uden for værtshuset Nordlys i Kangerlussuaq. Kredsrettens dom var anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at tiltalte havde overtrådt politivedtægten, da han på eget initiativ involverede sig både verbalt og fysisk i en konflikt, der udviklede sig til et slagsmål. 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. juni 2020

Sagsnummer: K 018/20

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer