Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldtægt og kønslig omgang med mindreårig - K 233/19

En 20-årig mand blev af Sermersooq Kredsret frifundet for, under anvendelse af vold, at have voldtaget en 13-årig pige. Tiltalte var tiltalt for at have tildelt pigen et knytnæveslag samt en lussing og herigennem at have skaffet sig vaginalt og analt samleje med den mindreårige pige.

Kredsretten frifandt for voldtægt, idet det ikke fandtes tilstrækkeligt bevist.

Anklagemyndigheden ankede dommen til domfældelse i overensstemmelse med den rejste tiltale samt skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det som kredsretten ikke bevist, at tiltalte havde begået vold samt tiltvunget sig til samleje med pigen. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at de lægelige oplysninger i sagen ikke understøttede hendes forklaring, ligesom der ikke var andre objektive beviser i sagen. Sammenholdt med, at pigens forklaring ikke fremstod sikker og konsistent frifandt landsretten for voldtægt. Landsretten fandt det derimod bevist, at der havde fundet et samleje sted, men at der var tale om et frivilligt samleje. Da pigen kun var 13 år gammel, og da tiltalte var 17 år på gerningstidspunktet blev han fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 79. Foranstaltningen blev fastsat til 60 dages anbringelse i anstalt, der henset til tiltaltes alder og til sagsbehandlingstiden, blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år. Landsretten tilkendte endvidere kr. 15.000 kr. i tortgodtgørelse til pigen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 9. juni 2020

Sagsnummer: K 233/19

Domme med forklaringer