Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 mar 2022

Grønlands Landsret

Tidsubestemt anbringelse i anstalt opretholdt uændret - K 280/19

Domfældte blev som 25-årig i 2010 idømt anbringelse på ubestemt tid for vold, trusler, voldtægt, manddrab og usømmelig omgang med lig. For kredsretten nedlagde domfældte påstand om løsladelse, subsidiært løsladelse på prøve med en prøvetid på 3 år.

Kredsretten opretholdt den idømte foranstaltning med henvisning til, at domfældte skulle arbejde mere med sig selv og i øvrigt benytte sig af de meddelte udgange før end løsladelse kunne ske. 

Landsrettens resultat

På baggrund af udtalelserne fra Kriminalforsorgen og Anstalten i Herstedvester lagde landsretten til grund, at domfældte fortsat var præget af personlighedsmæssige vanskeligheder og manglende selvindsigt, og at der på baggrund af den afgivne risikovurdering fortsat forelå en moderat risiko for recidiv til vold og voldtægt, og at risikoen også sås at foreligge selv under ledsaget udgang.

Herefter og da domfældte endnu ikke havde været på udgang, stadfæstede landsretten kredsrettens resultat.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. juni 2020.

Sagsnummer: K 280/19

Domme med forklaringer