Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 feb 2021

Grønlands Landsret

Frifindelse i sag om blufærdighedskrænkelse ved onani - K 067/20

En 34-årig mand var for Sermersooq Kredsret tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at have onaneret, under hvilket hans steddatter vågnede og så ham. Tiltalte nægtede sig skyldig og forklarede, at han var af den opfattelse, at alle i rummet sov mens han onanerede.

Hans steddatter forklarede imidlertid, at hun vågnede og så tiltalte i færd med at onanere, og at de kortvarigt fik øjenkontakt.

Kredsretten fandt, at gerningsindholdet i kriminallovens § 84 ikke var realiseret, idet steddatteren sov, og at der ikke i øvrigt skete noget uanstændigt. Tiltalte blev således frifundet.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde som kredsretten til grund, at tiltalte onanerede mens hans kone og steddatter befandt sig i samme værelse. Uanset handlingen måtte have krænket steddatterens blufærdighed fandt landsretten det ikke bevist, at tiltalte havde haft det fornødne forsæt hertil. Landsretten lagde således til grund, at han var af den opfattelse, at alle i rummet sov, at der var mørkt i værelset, og at han ikke havde til hensigt, at nogle skulle overvære ham onanere. 

Landsretten stadfæstede herefter kredsrettens frifindende dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. juni 2020.

Sagsnummer: K 067/20

Domme med forklaringer