Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

2 års anstaltsanbringelse for voldtægt af et barn på 15 år - K 112/20

En 43 årige mand blev i kredsretten idømt anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder for at have voldtaget et barn på 15 år. Voldtægten skete ved, at manden løftede pigen op på 1. sal, hvor hun blev tvunget ned på en madras.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 20. juli 2020

To dommere finder ligesom kredsretten, at pigens forklaring er troværdig. Disse dommere har især lagt vægt på, at hendes forklaring er detaljeret, fast og vedholdende, og at hun under afhøringen i landsretten ikke har været tøvende, men har besvaret alle spørgsmål umiddelbart efter, at de blev stillet. Efter pigens forklaring finder disse dommere, at det er bevist, at tiltalte efter sin lønningsdag ultimo marts 2019 førte pigen ind i soveværelset i lejligheden på Tuapannguanut og mod hendes vilje afklædte hende og pressede hende ned på en madras på gulvet, hvorefter han satte sig oven på hende og gennemtvang et samleje. Herefter finder disse dommere tiltalte skyldig i voldtægt efter kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 som beskrevet i den rejste tiltale, dog med den beskrevne ændring af gerningstidspunktet.

Disse dommere finder, at gerningsindholdet i anklageskriftet er beskrevet så tydeligt, at tiltalte har haft mulighed for at varetage sit forsvar i sagen, selvom det angivne gerningstidspunkt er behæftet med fejl.

En dommer finder, at det ikke er bevist med den sikkerhed, der skal til for domfældelse, at tiltalte er skyldig i voldtægt. Denne dommer har blandt andet lagt vægt på, at der er usikkerhed om gerningstidspunktet, og at der ikke er objektive beviser, der støtter pigens forklaring.

Der afsiges dom efter flertallets afgørelse.

Landsretten finder under hensyn til sagens grovhed og praksis for foranstaltninger i sager om voldtægt, at foranstaltningen skal fastsættes til 2 års anstaltsanbringelse.

Der er herved lagt vægt på, at pigen var ung, men dog over den seksuelle lavalder. Det taler endvidere i skærpende retning, at der var stor aldersforskel mellem pigen og tiltalte samt at tiltalte er pigens onkel, og dermed et familiemedlem, som burde have draget omsorg for pigen, og som hun burde have kunnet vise tillid til.

Landsretten finder, at den tortgodtgørelse, som kredsretten har fastsat stemmer med almindelig praksis i sager om voldtægt, og derfor stadfæstes kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at foranstaltningen ændres til anstaltsanbringelse i 2 år.

 

Sagsnummer: K 112/20

Domme med forklaringer