Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

20 jul 2020

Grønlands Landsret

2 års anstaltsanbringelse for voldtægt af et barn på 15 år - K 112/20

En 43 årige mand blev i kredsretten idømt anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder for at have voldtaget et barn på 15 år. Voldtægten skete ved, at manden løftede pigen op på 1. sal, hvor hun blev tvunget ned på en madras.

Manden afklædte pigen fuldstændigt, trak sine egne bukser og underbukser ned og fuldbyrdede voldtægten af hende.

Udover anstaltsanbringelsen blev manden dømt til at betale en tortgodtgørelse på 100.000 kr. til den 15 årige pige.

Kredsrettens dom blev anket af den 43 årige mand med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

To af landsrettens dommere var enig med kredsretten i, at anklagemyndigheden havde bevist, at den 15 årige pige havde været udsat for voldtægt som beskrevet i tiltalen. Disse dommere lagde især vægt på, at pigens forklaring var detaljeret, fast og vedholdende, og at hun under afhøringen i landsretten ikke var tøvende, men besvarede alle spørgsmål umiddelbart efter, at de blev stillet.

En dommer mente, at det ikke var bevist med den sikkerhed, der skal til for domfældelse, at manden havde begået voldtægt. Denne dommer lagde blandt andet lagt vægt på, at der var usikkerhed om gerningstidspunktet, og at der ikke er objektive beviser, der støttede pigens forklaring.

Under hensyn til sagens grovhed og retspraksis for foranstaltninger i sager om voldtægt, fastsatte landsretten foranstaltningen til 2 års anstaltsanbringelse.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at den 15 årige pige var ung, men dog over den seksuelle lavalder. Der blev også lagt vægt på, at der var stor aldersforskel mellem pigen og den 43 årige mand samt at manden var pigens onkel, og dermed et familiemedlem, som burde have draget omsorg for hende, og som hun burde have kunnet vise tillid til.

Landsretten var enig i, at tortgodtgørelsen til pigen skulle fastsættes til 100.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 20. juli 2020

Sagsnummer: K 112/20

Domme med forklaringer