Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

23 jul 2020

Grønlands Landsret

3 måneders anstaltsanbringelse for samleje med en 12 årig - K 016/20

En 22 årig mand blev i kredsretten dømt for spirituskørsel og for at have haft samleje med en pige, som han vidste var 12 år gammel.

Der var tale om 5 samlejer, som skete, da manden var 19 år gammel. Kredsretten idømte manden 3 måneders betinget anstaltsanbringelse, en bøde og frakendelse af kørekortet.

Sagen blev anket til landsretten af anklagemyndigheden med påstand om, at manden blev idømt en strengere foranstaltning.

Landsrettens resultat

Landsretten skulle udelukkende tage stilling til, hvilken foranstaltning manden skulle idømmes.

Landsretten forhøjede foranstaltningen til 3 måneders ubetinget anstaltsanbringelse, og tilkendte pigen en tortgodtgørelse på 10.000 kr. For så vidt angår foranstaltningen lagde landsretten især vægt på, at pigen lige var fyldt 12 år, da samlejerne fandt sted, at der var tale om flere samlejer, som fortsatte efter, at pigens mor havde anmodet manden om at stoppe forholdet, og at manden havde smittet pigen med en kønssygdom. Der blev også lagt vægt på sagens lange sagsbehandlingstid, og at manden havde medvirket til opklaring af sagen.

For spirituskørslen, hvor det var konstateret, at manden havde haft en promille på over 2, blev han idømt en bøde på 5.800 kr. og frakendelse af førerretten i 2 år og 6 måneder. Der var tale om en fællesforanstaltning, som også omfattede en sag, hvor han havde vedtaget en bøde og betinget frakendelse af førerretten i 3 år.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 23. juli 2020.

Sagsnummer: K 016/20

Domme med forklaringer