Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

3 måneders anstaltsanbringelse for samleje med en 12 årig - K 016/20

En 22 årig mand blev i kredsretten dømt for spirituskørsel og for at have haft samleje med en pige, som han vidste var 12 år gammel.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 23. juli 2020.

Tiltalte er dømt for at have ført et motordrevet køretøj den 21. juli 2018 med en alkoholkoncentration i blodet på mere end 1,20 promille. Han er desuden dømt for at have plejet samleje med 12 årig pige ikke under 5 gange fra den 20. juli til den 30. september 2018, selv om han vidste, at hun var under 15 år gammel.

Efter kredsrettens dom i denne sag har tiltalte den 1. april 2020 vedtaget en bøde og en betinget frakendelse af førerretten med en prøvetid på 3 år.

Da tiltalte ikke har afsluttet den foranstaltning, som han vedtog den 1. april 2020, og da der er tale om ligeartet kriminalitet finder landsretten, at der skal fastsættes en fælles foranstaltning for det forhold, der er omfattet af vedtagelsen af 1. april 2020 og de forhold, der er omfattet af denne sag, jf. kriminallovens § 124, 2. punktum.

Efter retspraksis i sager om spirituskørsel ændres den foranstaltning, som kredsretten havde fastsat til en fælles foranstaltning for spirituskørslen i februar 2020 og spirituskørslen i denne sag til en samlet bøde på 5.800 kr. og en ubetinget frakendelse af førerretten i 2 år og 6 måneder.

Henset til, at pigen lige var fyldt 12 år, da samlejerne med tiltalte fandt sted, at der er tale om flere samlejer, som fortsatte efter, at pigens mor anmodede tiltalte om at ophøre med forholdet, og da tiltalte har smittet pigen med en kønssygdom finder landsretten, at foranstaltningen bør fastsættes til ubetinget anstaltsanbringelse i 3 måneder, jf. kriminallovens § 79, jf. §§ 146 og 147.

Der er herved taget højde for, at sagen har haft en længere sagsbehandlingstid, som dog til dels skyldes tiltaltes forhold, da hovedforhandlingen har været forsøgt berammet tidligere, men ikke kunne gennemføres, fordi tiltalte var ude og sejle med en trawler. Der er også lagt vægt på, at tiltalte har medvirket til opklaring af sagen.

Uanset, at det efter sagens oplysning må lægges til grund, at der har været tale om et kærestelignende forhold finder landsretten, at tiltalte skal betale 10.000 kr. i tortgodtgørelse til pigen. Landsretten har navnlig lagt vægt på, at tiltalte har påført pigen en kønssygdom, hvilket i hendes meget unge alder har udgjort en særlig krænkelse.

Tiltalte idømmes 3 måneders ubetinget anstaltsanbringelse, en bøde på 5.800 kr. samt ubetinget frakendelse af førerretten i 2 år og 6 måneder.

Tiltalte skal til pigen betale en tortgodtgørelse på 10.000 kr.

 

Sagsnummer: K 016/20

Domme med forklaringer