Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 50 dage - K 116/20

En 65 årig kvinde blev i kredsretten dømt for vold mod en 13-årige pige ved at stikke en osteskærer ind i munden på pigen.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. juli 2020

Landsretten er enig i kredsrettens vurdering af beviserne for tiltaltes skyld. Landsretten har især lagt vægt på pigens udførlige og troværdige forklaring om, at tiltalte stak en osteskære i munden på hende, mens en anden kvinde bed hende i armen.

Landsretten finder ligesom kredsretten, at der er tale om grov vold mod et barn, hvilket er en alvorlig forbrydelse, der som udgangspunkt bør medføre ubetinget anstaltsanbringelse.

Navnlig på grund af den lange sagsbehandlingstid, som ikke skyldes tiltalte sammenholdt med hendes personlige forhold finder landsretten, at det er forsvarligt at gøre foranstaltningen betinget i denne sag.

Herefter fastsættes foranstaltningen til betinget anstaltsanbringelse i 50 dage med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 88, jf. § 129.

Kredsrettens dom stadfæstes med en ændring, at foranstaltningen fastsættes til betinget anstaltsanbringelse i 50 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, hvis tiltalte ikke begår ny kriminalitet i prøvetiden.

 

Sagsnummer: K 116/20

Domme med forklaringer