Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 jul 2020

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 50 dage - K 116/20

En 65 årig kvinde blev i kredsretten dømt for vold mod en 13-årige pige ved at stikke en osteskærer ind i munden på pigen.

Hun blev også dømt for at have hjulpet en anden kvinde med at øve vold mod pigen, idet den anden kvinde bed den 13 årige i armen og nev hende i halsen, mens den 65 årige stak osteskæren ind i munden på pigen. Kredsretten idømte den 65 årige anbringelse i anstalt i 50 dage.

Den 65 årige kvinde ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at anklagemyndigheden havde bevist, at den 65 årige havde begået vold som beskrevet ovenfor.

Landsretten var enig med kredsretten i, at grov vold mod et barn er en alvorlig forbrydelse, der som udgangspunkt bør medføre ubetinget anstaltsanbringelse.

På grund af den lange sagsbehandlingstid, som ikke skyldtes den 65 årige, besluttede landsretten dog at gøre anstaltsanbringelsen betinget.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. juli 2020

Sagsnummer: K 116/20

Domme med forklaringer