Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Frifindelse - K 076/20

To mænd på 21 og 22 år var tiltalt for at have voldtaget en kvinde. Kredsretten frifandt mændene, fordi det ikke var bevist, at mændene havde tvunget kvinden til samleje ved vold eller trussel om vold.

Den ene af mændene blev idømt en bøde på 3.000 kr. for på et anden tidspunkt at have skaffet sig adgang til et hus, hvor han lagde sig til at sove.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om, at mændene skulle idømmes en foranstaltning for voldtægt.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at det ikke var bevist med den sikkerhed, der skal til for domfældelse, at mændene havde tvunget kvinden til samleje ved vold eller trussel om vold.

Landsretten lagde blandt andet lagt vægt på, at mændenes troværdige, faste og vedholdende forklaringer. Den ene af mændene havde forklaret, at han ikke havde haft samleje med kvinden, og den anden mand havde forklaret, at han opfattede sit samleje med kvinden som frivilligt fra begge parters side.

Landsretten opfattede kvindens forklaring som usikker, blandt andet fordi hun ændrede sin forklaring på flere centrale punkter under sagen. Ved anmeldelsen af sagen havde kvinden desuden givet et signalement af gerningsmændene, som ikke passede med de to mænds udseende.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 24. juli 2020

Sagsnummer: K 076/20

Domme med forklaringer