Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

31 maj 2021

Grønlands Landsret

Vold som medførte offerets død - K 086/20

En 52-årig mand blev af Kujalleq Kredsret dømt for 8 kriminelle forhold, hvoraf det mest centrale forhold vedrørte grov vold, som medførte, at offeret 14 dage senere afgik ved døden.

Ved kredsrettens dom blev den tiltalte mand idømt 3 års anstaltsanbringelse. Han blev endvidere dømt til at betale 50.000 kr. til afdødes hustru i godtgørelse for tab af nær pårørende.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt ligesom kredsretten, at anklagemyndigheden havde bevist, at den tiltalte mand havde begået grov vold af særlig farlig og brutal karakter, som medførte, at offeret senere afgik ved døden. Landsretten lagde blandt andet vægt på mandens erkendelse af, at han havde givet offeret kraftige lussinger, taget kvælertag med begge hænder og havde stødt offerets hoved kraftigt ind i væggen.

Hverken kredsretten eller landsretten fandt, at det var godtgjort med tilstrækkelig sikkerhed, at den tiltalte mand havde forsæt til at dræbe offeret. Ved denne vurdering lagde landsretten blandt andet vægt på, at offeret havde bevaret bevidstheden, og at han var i stand til at tale og reagere relevant under voldsepisoden.

Foranstaltningen blev forhøjet til anstaltsanbringelse i 3 år og 6 måneder. Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at den tiltalte mand tidligere var idømt en længere anstaltsanbringelse for bl.a. grov vold, hvilket talte for en strengere foranstaltning. I formildende retning tog landsretten hensyn til, at volden blev begået under et skænderi, hvor offeret fremsatte provokerende udtalelser.

Godtgørelsen til afdødes hustru blev forhøjet til 75.000 kr., blandt andet fordi hun havde været til stede under voldsepisoden.

Afgørelsesdato

Sagsnummer: K 086/20

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. juli 2020

Domme med forklaringer