Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

27 okt 2021

Grønlands Landsret

5 måneders anstaltsanbringelse for flere tilfælde - K 101/20

En 38-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i at have besiddet 0,12 gram hash, som blev fundet i forbindelse med cellevisitation. Han blev endvidere fundet skyldig i flere tilfælde af vold samt støjende og voldelig adfærd.

Han blev herfor idømt anbringelse i anstalt i 5 måneder og en tillægsbøde på kr. 6.000.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om, at foranstaltningen gøres betinget og at tillægsbøden bortfalder.

Landsrettens resultat

Sagen blev for landsretten behandlet som en udmålingsanke. Landsretten var enig i kredsrettens udmåling af foranstaltningen, og lagde bl.a. vægt på, at tiltalte havde begået vold kun en måned efter sin løsladelse fra anstalten, hvor han havde afsonet en dom for vold, begået mod en tidligere kæreste. Henset til den ualmindeligt lange sagsbehandlingstid på mere end 4 år fandt landsretten, at foranstaltningen burde gøres betinget med vilkår om prøvetid på 1 år. Det forhold, at nogle af forholdene var af nyere dage kunne ikke føre til et andet resultat. Henset til, at anklagemyndigheden også havde nedlagt påstand om bortfald af den idømte tillægsbøde, bestemte landsretten, at tillægsbøden skulle bortfalde.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. august 2020

Sagsnummer: K 101/20

Domme med forklaringer