Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

19 aug 2020

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 70 dage samt en bøde på 4.850 kr - K 108/20

En 22-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, ved i sin rygsæk at have været i besiddelse af 89,11 gram hash med henblik på videresalg samt overtrædelse af kriminallovens § 88 om vold.

Da tiltalte tidligere var idømt en betinget dom for vold blev foranstaltningen fastsat som en fællesforanstaltning. Han blev på den baggrund idømt en betinget anstaltsanbringelse i 70 dage samt en tillægsbøde på kr. 9.000. Tiltalte blev endvidere dømt til at betale sagens omkostninger med kr. 7.700.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om en bøde.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom for så vidt angår fastsættelsen af foranstaltningen. Landsretten lagde herved bl.a. vægt på karakteren af den begåede vold, at han tidligere var dømt for vold, og at begge forhold i sagen var begået i prøvetiden for den betingede dom.

Landsretten nedsatte den andel af sagsomkostninger som tiltalte var pålagt at betale for landsretten med 50 % og bestemte yderligere, at halvdelen af sagsomkostningerne for landsretten tillige skulle afholdes af tiltalte.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. august 2020

Sagsnummer: K 108/20

Domme med forklaringer